HER MAĞAZADAN YAPACAĞINIZ 500 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA!

KULLANIM KOŞULLARI

Artizan Pazarlama Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”), www.artizandunyasi.com alan adında bulunan ve ona bağlı tüm sayfaların (“Platform”) sahibidir.

Platform’u ve bu Platform’da sunulan ürün ve hizmetleri kullanmak isteyenlerin (“Kullanıcılar/Üyeler”) Platform’u kullanmaya başlamadan önce bu Kullanım Şartları ve Platform’da yer alan Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okumaları gerekmektedir.

KULLANICILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1. Kullanıcılar takma ad kullanmak dahil olmak üzere kimliği ve kullanıcı hesabını oluştururken verdiği bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Kullanıcılar, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Kullanıcıların sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. Aksi halde Şirket’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Şirket bu şekilde aykırı kullandırmaları tespit ettiği Kullanıcıların faydalandıkları hizmetleri hiçbir açıklama yapmaksızın askıya alabilir veya iptal edebilir. Kullanıcıların bu maddeye aykırı hareketi sebebiyle diğer üyelerin veya kullanıcıların zarara uğraması halinde, bu zarardan ihlal eden üye ve/veya kullanıcı sorumlu olacak ve Şirket’in hiçbir şekilde tazminat yükümlülüğü veya başka bir sorumluluğu olmayacaktır.

3. Kullanıcılar Artizan Dünyası’na bildirdikleri her tür içeriğin doğruluğunu ve kendilerine ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir içeriğe yer vermeyeceklerini, yayınlanan içeriklerin, Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler.

4. Artizan Dünyası’nda sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

5. Kullanıcılar Platformun kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını, kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için başka bir işlemde bulunmayacağını aksi halde Şirket ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler.

6. Kullanıcılar, Artizan Dünyası’nı kullanırken ve Artizan Dünyası içindeki iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretemez ve paylaşamazlar. Aksi halde Şirket bu Kullanıcıların (varsa) faydalandığı hizmetleri askıya alabilir, sona erdirebilir ve ilgili yasal süreçleri başlatabilir.

SORUMLULUK SINIRLAMALARI

1. Kullanıcılar, Şirket’in üyelerin kendileri ile ilgili sundukları bilgilerin gerçekliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in, çalışanlarının, ortaklarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2. Şirket, Platformun yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğu ve Platformun herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu Platformun yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile Kullanıcıların kullandığı yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Şirket’e bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenemez.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. Artizan Dünyası’nda yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Şirket veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Platformun ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2. Artizan Dünyası’nda yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve/veya aktarılamaz. Artizan Dünyası’nın bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

MÜCBİR SEBEPLER

1. Taraflardan herhangi biri, işbu Kullanım Koşulları kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer taraflara karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır.

KULLANIM ŞARTLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

1. Şirket, dilediği zaman Kullanım Koşullarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, Platform’u kullanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

2. Kullanıcılar ve Üyeler, Kullanım Koşulları ile ilgili Şirket ile iletişime geçebilirler.

İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.


Diğer Sitelere İlişkin Linkler

Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası yalnızca artizandunyasi.com (“Site”) için geçerlidir. Sitede müşterilere ve kullanıcılara yönelik olarak başka internet sitelerine ve uygulamalarına ait faydalı linkler bulunabilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde ilgili internet sitelerinin ve uygulamaların güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verildiği anlamına gelmemektedir. Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası yalnızca bu site için geçerlidir ve anılan sitelerde yürürlükte olduğu anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ilgili internet sitelerinin ve uygulamaların güvenliği ve içeriğine ilişkin olarak kullanıcılara ve müşterilere herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu sebeple Site dışında başka bir sayfaya bağlanmanız halinde kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, bağlanılan sitenin gizlilik politikasının ve aydınlatma metinlerinin incelenmesini tavsiye etmekteyiz. Artizan Pazarlama Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi olarak diğer internet sitelerinin ve uygulamaların gizlilik politikaları ve içerikleri yönünden herhangi bir sorumluluk taşımamaktayız.


Çerez politikasını görüntülemek için lütfen linke tıklayınız.